Va rugam sa asteptati, se verifica disponibilitatile.


Se incarca...Găsește-ți vacanța!

Asistență online

  • LiveZilla Live Help
  • Program  : L - V, 10:00 - 18:00
  • Telefon  : 021 684 1530
  • E-mail          : office@non-stoptravel.ro

Contractul cu turistul

CONTRACT-CADRU  de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie si a serviciilor de calatorie asociate, 

precum si a serviciilor de calatorie de sine-statatoare  Nr .............. din data de ......................

                                                      

Partile contractante: 

Societatea Comerciala NON-STOP HOLIDAYS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Drumul Gilaului, nr. 26A, Cod Unic de Inregistrare 30832074, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/12440/2012, operator de date cu caracter personal nr. 0009814, titulara a Licentei de turism nr. 965, pentru Agentia de Turism NON-STOP TRAVEL, cu sediul in Bucuresti, str. Drumul Gilaului, nr. 26A, reprezentata prin Lavinia Selen, in calitate de General Manager, denumita in continuare Agentia, Si

Calatorul/ reprezentantul calatorului, domnul/doamna       , domiciliat/a in         , telefon     , e-mail      , posesor/posesoare al cartii de identitate seria         nr.        , eliberat/eliberata de     , la data de            , CNP         , denumit in continuare CALATORUL,

Au convenit la incheierea prezentului contract.

 I.  Obiectul contractului

1.1.  Il constituie vanzarea de catre Agentie a serviciilor de calatorie mentionate mai jos inscrise in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie sau orice alt inscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie, indiferent daca acestea sunt pachete, servicii de sine statatoare sau servicii asociate. 

1.2. Servicii contractate:  OFERTA

Statusul rezervarii / comenzii in momentul incheierii contractului: procesare - in curs de confirmare. 

In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport etc), agentia va oferi calatorului o varianta alternativa sau va returna integral avansul.

Numarul minim de persoane necesar pentru realizarea programului:

........nu exista un numar minim; .......... persoane, iar termenul limita de informare, in caz de anulare este .........

In cazul in care serviciile contractate constituie un pachet, calatorul va beneficia de toate drepturile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 si organizatorul va fi responsabil de executarea corespunzatoare a pachetului in ansamblu.

In cazul in care serviciile contractate constituie servicii de calatorie de sine statatoare sau asociate, calatorul nu va beneficia de niciunul dintre drepturile care se aplica exclusiv pachetelor in temeiul OG2/2018 si fiecare furnizor de servicii este unicul raspunzator pentru executarea corespunzatoare a contractului referitor la serviciile sale.

1.3. Sub incidenta contractului intra calatorii:            

II. Incheierea si durata contractului 

2.1. Contractul se incheie, dupa caz, in oricare din urmatoarele situatii :

a) in momentul semnarii lui de catre calator si prin acceptarea conditiilor precontractuale de servicii de calatorie inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon si/sau mijloace electronice.  

b) in momentul in care calatorul primeste confirmarea rezervarii de la Agentie, in cel mult 7 zile calendaristice de la data semnării contractului, pentru rezervările care necesită reconfirmare de la furnizori. Pentru procesarea unei astfel de rezervări, Agenţia poate solicita un avans de până la 100 % din preţul pachetului/serviciului, în funcţie de data la care călatorul solicită serviciile.  Dacă, dupa confirmarea rezervării, călătorul decide să anuleze serviciile solicitate, acesta datorează Agenţiei penalităţi conform contractului transmis. În cazul în care rezervarea nu se confirma, suma încasată va fi returnată integral și imediat călătorului.

c) in momentul eliberarii documentelor de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie, etc.), inclusiv in format electronic, in cazul in care pachetele / serviciile de calatorie fac parte din oferta standard a agentiei de turism sau exista deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

2.2. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia calatorului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax, etc.), obligatia de informare a calatorului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de agentie, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, precum si a serviciilor de calatorie de sine-statatoare.

In cazul pachetelor/serviciilor de calatorie achizitionate la distanta, se considera acceptare a conditiilor contractuale si precontractuale urmatoarele:

a) Exprimarea acordului/acceptului calatorului prin transmiterea catre Agentie a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta/contact;

b) Exprimarea acordului/acceptului prin achitarea de catre calator partiala sau integrala a contravalorii pachetului/serviciului de calatorie in baza facturii emise de Agentie;

Informatiile furnizate Calatorului inainte de incheierea contractului privind detaliile pachetului/serviciului de calatorie, formeaza parte integranta a contractului si nu pot fi modificate decat prin acordul explicit al partilor contractante.

2.3. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului/serviciului de calatorie inscris in documentele de calatorie, cat si in cazul in care, Agentia nu poate confirma serviciile contractate si returneaza integral suma achitata de catre calator.

III. Pretul contractului, termene si modalitati de plata

3.1. Pretul total al contractului este de ..... EURO. 

Pretul mentionat include toate taxele, comisioanele, tarifele, si orice alte costuri suportate de Agentie, cu exceptia costurilor care nu pot fi calculate in mod rezonabil anterior incheierii contractului. Astfel de costuri suplimentare pot fi: penalitati de incetare, care urmeaza sa fie stabilite atunci cand este cazul pe baza prevederilor din cuprinsul prezentului contract, a anexelor aferente si a legislatiei aplicabile. De asemenea, tariful nu include pretul asigurarilor, excursiilor optionale, taxelor de statiune si a celor de traversare cu ferry-boat-ul, doar in cazul in care in continutul pachetului nu este mentionat altceva; enumerarea este doar exemplificativa.

Pretul este specificat in prezentul contract si poate fi inscris in Anexele la contract, in cataloage sau pliante, alte inscrisuri puse la dispozitia Calatorului, site-ul Agentiei, in mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura.

3.2. Conditii si termene de plata: 

Conditiile de plata difera in functie de tipul pachetului/ serviciului de calatorie achizitionat, de tipul de oferta si vor fi trecute in contract. Nerespectarea de catre Calator a termenelor de plata da dreptul Agentiei sa rezilieze contractul fara notificare prealabila, sa anuleze rezervarile pentru care sumele nu sunt incasate la timp si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.

Termene de plata: 

3.2. Modalitati de plata:

3.2.1. Plata se poate face in EURO sau in RON. In cazul platiilor in RON se foloseste cursul de VANZARE CASIERIE comunicat de UniCredit Bank SA din ziua platii, conform art. 290, alin 2, Cod Fiscal. Cursul de schimb poate fi consultat pe https://www.unicredit.ro/ro/institutional/Diverse/SchimbValutar.html - sectiunea “CASIERIE” .

3.2.2. Plata se poate face numerar sau card la sediul Agentiei, depunere la orice sucursala UniCredit Bank sau prin transfer din contul calatorului, in uramatoarele conturi ale Agentiei: 

* pentru plati in RON in contul de RON-IBAN: RO76BACX0000000902592000

* pentru plati in EURO in contul de EURO-IBAN: RO49BACX0000000902592001.

In cazul platii in numerar in agentie, se va incasa in limita legala de 10.000 de lei de la persoane fizice si 5000 lei de la o persoana juridica / factura emisa.

In cazul platii prin depunere in cont sau cu cardul, comisioanele bancare sunt suportate de Agentie.

In cazul depunerii bancare, se poate prezanta oricine cu factura si buletinul la orice sucursala a bancii UniCredit, iar banii se depun in conturile de pe factura, in functie de moneda in care se doreste efectuarea platii. 

In cazul platii prin transfer bancar, comisioanele bancare sunt suportate de calator. In cazul platii prin transfer bancar, plata se considera a fi efectuata in momentul in care suma transferata a intrat in contul Agentiei. 

IV. Drepturile si obligatiile Agentiei

4.1. Agentia, in cazul in care contractul vizeaza comercializarea unui pachet de servicii de calatorie sau a unor servicii asociate, are obligatia sa furnizeze Calatorului informatiile precontractuale conform OG2/2018.

4.2. Agentia isi rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului contract, exceptand clauza de pret, inainte de inceperea executarii pachetului de servicii daca aceste modificari sunt anuntate Calatorului cu 15 zile inainte de plecare. In acelasi timp aceste clauze pot fi modificate unilateral de Agentie si daca ele sunt nesemnificative. Calatorul va fi informat in timp util, in mod clar si pe suport durabil. 

4.3. Agentia poate sa modifice pretul contractului, in sensul majordarii sau micsorarii, dupa caz, numai ca o consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele aspecte: 

a) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie;

b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi;

c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv ;

d) alte taxe care sunt impuse de terti.

Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.

Daca cresterea pretului depaseste 8% din pretul total al pachetului/serviciului sau Agentia este constransa sa modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie, Calatorul are optiunea fie de a accepta modificarea propusa, fie de a decide incetarea contractului, fara a plati vreo penalitate de incetare.

Orice crestere de pret sau modificare semnificativa a seviciilor este posibila doar ulterior trimiterii de catre Agentie, Calatorului, a unei notificari clare si inteligibile in acest sens, insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, pe un suport durabil. In aceasta situatie Calatorul are posibilitatea sa accepte modificarea propusa sau sa nu o accepte si sa solicite rezilierea contractului fara a plati penalizari. Decizia Calatorului in urma primirii informarii nu trebuie sa depaseasca 5 zile calendaristice.

In cazul in care Calatorul reziliaza contractul privind pachetul/serviciile, poate accepta un pachet/serviciu de substitutie de o calitate similara sau superioara.

In cazul in care modificarile pachetului/serviciului initial sau pachetul.serviciul de substitutie mentionat, au drept consecinta scaderea calitatii sau a costului, Calatorul are dreptul la o reducere corespunzatoare a pretului.

In cazul in care Calatorul nu accepta nici una dintre variante si contractul se reziliaza, Agentia ramburseaza toate sumele incasate nu mai tarziu de 14 zile de la momentul rezilierii contractului.

4.4. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract in cazul pachetelor de servicii de calatorie, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului;

b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice si nu este obligata sa ramburseze c/valoarea serviciilor achizitionate. In cazul insolvabilitatii si/sau falimentului companiei aeriene, Agentia nu va putea fi trasa la raspundere, dar ea va incerca sa rezolve pe cat posibil efectuarea serviciilor comandate si achitate de Calator.

c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor  prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.

4.5. Agentia acorda asistenta adecvata calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici Agentia, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, in special prin:

a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara; 

b) acordarea de asistenta Calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative.

Agentia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care Calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu poate depasi costurile efective suportate de Agentie.

4.6. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:

a) sa ofere calatorului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie, pe cat posibil, echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea Calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alternativ corespunzator pentru continuarea derularii pachetului/serviciului oferirea cazarii in aceeasi locatie, sau in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala.

b) In cazul in care serviciile alternative propuse au drept consecinta un pachet/serviciu de o calitate mai scazuta decat cea specificata in prezentul contract privind pachetul de servicii de calatorie, Agentia acorda Calatorului o reducere adecvata a pretului, fara a rezilia contractul. Calatorul poate refuza serviciile alternative propuse doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in contractul privind pachetul / serviciul de calatorie sau reducerea de pret acordata este inadecvata.

c) Partile convin ca sensul expresiei “o parte importanta din serviciile turistice” este acela potrivit caruia servicii cu o valoare mai mare decat jumatate din valoarea prezentului contract nu poate fi prestata, din cauze obiective.

4.7 In cazul in care nu pot fi oferite Calatorului servicii alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, Agentia trebuie sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al Calatorului la locul de plecare si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate. In masura in care este imposibil sa se asigure intoarcerea Calatorului astfel cum s-a convenit prin contract din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare, Agentia suporta costul cazarii necesare, pe cat posibil de categorie echivalenta, pentru o perioada care nu depaseste trei nopti / Calator. 

4.8. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu calatorul (e-mail, fax, sms etc.), cu cel putin 3 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii (in cazul in care acestea au suferit modificari, fata de cele stipulate la momentul incheierii contractului):

a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de calator in fiecare dintre mijloacele de transport incluse; In cazul zborurilor charter si de linie, de regula, distributia locurilor in avion se face la check-in. In functie de gradul de incarcare realizat, Agentia isi rezerva dreptul a modifica compania aeriana stipulata initial in contract cu o alta companie de zbor si, deasemenea, poate modifica si tipul de avion folosit;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adrese e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a intermediarului ori, in lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a intermediarului.

4.9. Agentia nu este raspunzatoare pentru serviciile optionale care nu sunt specificate in prezentul contract si care sunt comercializate la fata locului, acestea fiind responsabilitatea prestatorului local si sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie.

V. Drepturile si obligatiile calatorului

5.1. In cazul in care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate (in functie de conditiile furnizorilor de servicii: transportatori, sisteme de rezervari, etc), sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului/serviciului de calatorie contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 7 zile inaintea datei de plecare, pe un suport durabil. 

In acest caz, solutia adoptata de Agentie este aceea de a inceta contractul cu Calatorul care cesioneaza contractul si de a incheia un alt contract cu noul calator, semnat deasemenea si de Calatorul cedent. Agentia nu accepta incheierea unui contract de cesiune intre Calatorul cedent si cel cesionar. In situatia in care mijlocul de transport este avionul, cedarea contractului este conditionata de posibilitatea transferarii locului la avion, care depinde in mod exclusiv de politica companiei aeriane. Calatorul care cedeaza pachetul/serviciul, precum si cesionarul sunt responsabili, In mod solidar, la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. Agentia informeaza persoana care transfera contractul (cedentul) cu privire la costurile efective ale transferului. In cazul in care Agentia nu primeste in termenul stabilit costurile aferente modificarilor, contractul se considera nemodificat (netransferat), iar neparticiparea Calatorului la programul turistic nu ii da dreptul acestuia de a solicita vreo rambursare de pret sau alta despagubire.

5.2 In cazul unor modificari esentiale ale contractului (prevazute la 4.2), transmise de catre Agentie, Calatorul este obligat sa comunice acesteia, in termen de 3 zile calendaristice de la primirea instiintarii, hotardrea sa de a opta pentru:

a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor sau

b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

In cazul in care calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari sau in cazul in care Calatorul nu comunica Agentiei optiunea sa in termenul prevazut mai sus, se considera ca toate modificarile au fost acceptate de catre Calator, conform noilor conditii si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

5.3. In cazul in care Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, calatorul are dreptul:

a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet / serviciu de calatorie de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;

b) sa accepte un pachet/serviciu de calatorie de calitate inferioara propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret dintre cele doua pachete/servicii turistice; 

c) sa i se ramburseze toate sumele achitate in virtutea contractului, nu mai tarziu de 14 zile de la data incetarii contractului.

5.4. In cazul mentionat la pct. 5.3. lit. c), calatorul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire, stabilita prin acordul comun al partilor, pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:

a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris calatorul, respectand urmatoarele termene: 

- cu 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile;

- cu 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile;

- cu 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile.

b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse);  

c) anularea s-a facut din vina calatorului.

5.5. Calatorul are dreptul sa rezilieze unilateral in orice moment, in totalitate sau in parte, contractul, iar in cazul in care decizia sa de incetare ii este imputabila, fara sa existe culpa Agentiei in indeplinirea obligatiilor contractuale, calatorul este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Cuantumul despagubirilor se poate ridica la maximul pretului pachetului/serviciului de calatorie contractat.

5.6 In cazul in care Calatorul solicita schimbarea hotelului fata de cel contractat initial si achitat, sau structura camerelor (tipul de camera), modificarea datei de plecare, sau modificarea oricarui serviciu inclus initial, aceasta echivaleaza cu o denuntare unilaterala a contractului si va fi urmata de aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si de incheierea unui nou contract. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de modificare/renuntare la pachetul/serviciul turistic la agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea nu este luata in considerare. Agentia va rezolva cerintele calatorului in limita posibilitatilor.

5.7. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, dupa caz, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.

5.8. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentele de calatorie eliberate de agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament, etc.), in vederea acordarii serviciilor turistice. In cazul in care calatorul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.

5.9. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor, respectiv: cazarea se face de regula incepand de la ora 18:00 a zilei de intrare si se termina de regula la ora 10:00 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie, etc.). Pentru sejururi in afara Romaniei, cazarea se face, de regula, incepand cu ora 14:00 a zilei de intrare si se incheie la ora 12:00. Indiferent la ce ora are loc cazarea in acest interval orar, se considera a fi consumata o zi hoteliera/noapte de cazare. Acestea sunt reguli generale, insa in functie de destinatie, hotel, tipul unitatii de cazare (business, litoral, munte, case vacanta etc.), orele de intrare, respectiv iesire, se pot modifica si sunt decise de unitatea hoteliera. Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate la receptia unitatii de cazare cad in sarcina exclusiva a calatorului. Deasemenea, sosirea la unitatea de cazare dupa ora 18:00 trebuie anuntata in prealabil.

5.10. Distributia/repartizarea camerelor se face strict de catre unitatea de cazare in functie de criteriile proprii si de disponibilitatile din momentul cazarii, astfel incat nu se pot garanta numarul camerei, etajul si/sau amplasarea, camere alaturate etc. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si standardelor locale care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul si poate sa nu coincida cu normele de clasificare din Romania. Majoritatea hotelurilor nu detin camere triple. In unele hoteluri se pot confirma la cerere camere duble cu pat suplimentar, in functie de disponibilitate. Patul suplimentar pote fi un pat pliant, un fotoliu pat, o canapea extensibila, etc.. Problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre calator direct la receptie, asistat telefonic, in caz de nevoie, de reprezentantul agentiei. Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif, etc.); in momentul sosirii la hotel calatorul solicita receptionerului sa il informeze cu exactitate asupra lor.

5.11. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia in mod corect si responsabil si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui paragraf. 

5.12. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a programului vor fi suportate de catre acesta.

5.13. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda consultarea site-ului Politiei de Frontiera (www.politiadefrontiera.ro) si Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro). In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a indeplini toate cerintele legale in vederea efectuarii calatoriei, Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei de catre acesta. 

5.14. Calatorul poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar etc. ale tarilor de destinatie sau tranzitate si este obligat sa cunoasca si sa indeplineasca cerintele legale de tranzitare sau sedere ale tarilor de destinatie sau tranzit (http://www.mae.ro/travel-conditions) si sa verifice valabilitatea actelor de calatorie ( pasaport, viza, etc ). Intrarea/ tranzitarea in unele tari este permisa cu un pasaport valabil cel putin 6 luni dupa expirarea timpului de sedere / tranzit pe teritoriul acelui stat. Agentia, prin informatiile precontractuale, ofera Calatorilor informatiile generale legate de documentele de calatorie, regimul vizelor, termene aproximative de obtinere a lor, precum si suport in obtinerea lor, acolo unde este posibil. Agentia nu raspunde pentru necunoasterea si neindeplinirea acestor formalitati de catre calator.

5.15. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

5.16. In cazul in care o reprezentanta diplomatica refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, Calatorului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

5.17. Agentia de turism recomanda calatorilor contactarea acesteia cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc.).

5.18. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.19. Calatorul are dreptul sa faca cunoscut Agentiei solicitarile sale speciale in perioada precontractuala, urmand ca acestea sa fie incluse in contract, numai daca sunt acceptate de catre Agentie. Cerinte speciale ale calatorului vor fi transmise prestatorilor de servicii, insa Agentia nu garanteaza indeplinirea lor, acestea neconstituind obiectul contractului. Nici o cerinta speciala a Calatorului nu se considera acceptata si confirmata daca nu este inscrisa in contract. 

5.20. Calatorul este responsabil petru erorile de rezervare produse din furnizarea de date si informatii gresite, imputabile lui, iar Agentia nu poate fi trasa la raspundere pentru acestea si nici pentru erorile cauzate de circumstante inevitabile si extraordinare. Calatorul  are obligatia de a verifica corectitudinea informatiilor inscrise in contract. Agentia nu poate opera modificari, daca acestea au fost semnalate dupa semnarea contractului sau confirmarea rezervarilor. Calatorul  are obligatia de a verifica corectitudinea informatiilor inscrise in voucher si documentele de calatorie dupa ce au fost trimise si sa semnaleze orice neconcordanta imediat, dar nu mai tarziu de 48 de ore de la primirea documentelor, astfel incat modificarile sa se poata procesa in timp util. Calatorul este responsabil de eventualele costuri suplimentare ce survin in cazul erorilor din documente ce ar fi putut fi remediate daca ar fi fost aduse la cunostinta Agentiei in timp util. 

VI. Anulari, penalizari, despagubiri. Limitarea raspunderii 

6.1. In cazul in care calatorul renunta din vina sa la pachetul/serviciul de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei urmatoarele penalizari standard:

a) 50 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 40 zile calendaristice inainte de data plecarii/inceperii sejurului; 

b) 80% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 39-20 de zile calendaristice inainte de data plecarii; 

c) 100 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 19 zile calendaristice inainte de data plecarii/inceperii sejurului sau prin neprezentarea la program; 

6.2. Penalizari de 100% din pretul serviciilor care fac parte din prezentul contract, se vor aplica si in urmatoarele cazuri: 

- atunci cand Calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, ratand din acest motiv plecarea;

- atunci cand Calatorul nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare efectuarii calatoriei nu sunt complete sau nu sunt conforme cu cerintele normelor legale in vigoare; 

- atunci cand Calatorul este intors de la granita Romaniei de catre politia de frontiera din motive ce nu tin de Agentie; 

- atunci cand Calatorul nu este acceptat de catre organele de frontiera din tara de destinatie;

- atunci cand Calatorul a achizitionat pachetul/serviciul de calatorie din cadrul unui program/oferte special/e, indiferent de data la care calatorul solicita renuntarea. 

Prin “program/oferta special/a” se intelege programul valorificat / confirmat care are propriile reguli de anulare/penalizare - vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic (exemple: Early Booking, programe de Revelion/Paste, City Break-uri, turism individual, cazari non-refundable/ nerambursabile, cazari interne, croaziere, destinatii exotice, bilete avion, sistemele germane de rezervari, Dertour si TUI, etc).

In cazul rezervarilor de tip Early Booking, orice modificare solicitata de calator ( nume, numar persoane, perioada, tip masa, etc ) presupune anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul respectiv, fara reducerea initiala de Ealry Booking. 

6.3. Conditii de anulare/penalizare specifice pachetului/serviciului contractat: 

6.4. Conditiile de penalizare difera in functie de pachetul/serviciul care face obiectul prezentului contract. In cazul in care acestea difera de conditiile standard de la pc. 6.1. si 6.2., si sunt prevazute in prezentul contract la pc. 6.3. sau in anexe la prezentul contract, intotdeauna se vor aplica exclusiv conditiile de anulare/penalizare specifice pachetului/serviciului contractat.

6.5. In mod exceptional, Calatorul are dreptul sa inceteze prezentul contract inainte de inceperea executarii pachetului, fara a plati vreo penalitate de incetare in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie si care afecteaza in mod semnificativ executarea pachetului sau care afecteaza semnificativ transportul pasagerilor la destinatie. In acest caz Calatorul are dreptul la o rambursare completa a oricarei plati efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despagubire suplimentara din partea Agentiei.

6.4 In cazul in care Calatorul a achitat un avans si nu se mai prezinta pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, in termenele specificate in prezentul contract sau in anexe, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul Calatorului cu retinerea penalizarilor prevazute. 

6.5. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.

6.6. Calatorul trebuie sa depunda in scris cererea de renuntare la pachetul/serviciul turistic, cu numar de inregistrare sau cu confirmare de primire de la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.

6.7. Agentia va acorda despagubiri adecvate in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract. Prin prezentul contract partile, de comun acord, convin ca indiferent de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract, valoarea maxima a despagubirii acordate de Agentie Calatorului este limitata la valoarea contractuala a serviciilor de calatorie prestate necorespunzator sau de care Calatorul nu a beneficiat. Despagubirea nu poate depasi contravaloarea serviciilor neconforme sau neprestate si nici valoarea sumelor achitate efectiv de catre calator in baza prezentului contract. 

6.8. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie sau a unui serviciu de sine statator sau asociat avand in componenta sau reprezentand asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul de calatorie sau prin care s-a achizitionat transportul aerian, are dreptul de a modifica orele si datele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul de calatorie. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotararea Guvernului nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului. 

6.9. Toate sumele mentionate la pct. 6.1, 6.2, 6.3. din prezentul contract, se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului/serviciului de calatorie achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

VII. Asistenta si Reclamatii

7.1 Calatorul poate solicita asistenta imediata la reprezentatul partenerului local/reprezentatul Agentiei la destinatie, atunci cand ei exista si datele de contact ale acestora se regasesc pe informarile de plecare pe care Calatorul le primeste impreuna cu documentele de calatorie sau la numarul de urgenta pus la dispozitie impreuna cu documentele de calatorie si mentionat in prezentul contract astfel:

Numar de Urgenta: 0040737 057 467.

7.2. Calatorul trebuie sa informeze fara intarzieri nejustificate, pe durata sejurului, daca el constata vreo neconformitate pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, tinand cont de circumstantele cazului. Agentia va incerca sa rezolve cele comunicate de Calator, in limita responsabilitatii.

7.3. In cazul in care Calatorul este nemultumit de modul de rezolvare, are dreptul de a intocmi o sesizare in scris la fata locului si la adresa de email: office@non-stoptravel.ro, care trebuie formulata clar si explicit. Aceasta va contine deficientele constatate la fata locului (inclusiv dovezile care sa sustina neconformitatile reclamate), legate de realizarea pachetului de servicii de calatorie contractat sau a serviciului de sine statator contractat si se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, transportatorului, reprezentantilor locali), cu confirmare de primire.

7.4. Daca oricare dintre serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu prezentul contract, Agentia/furnizorii de servicii remediaza neconformitatea, cu exceptia unuia din urmatoarele cazuri: 

a) neconformitatea nu poate fi remediata;

b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.

Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii de calatorie vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii, cu conditia ca aceasta sa fie formulata in termenele prevazute in contract.

7.5 Daca Agentia nu remediaza neconformitatea, Calatorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Agentia dovedeste ca neconformitatea este imputabila Calatorului, unor terte persoane sau unor cauze imprevizibile si inevitabile.

7.6. In cazul in care Agentia nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil, Calatorul poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare, fiind obligat sa faca dovada existentei unei/unor neconformitati si a cheltuielilor efectuate. Calatorul nu trebuie sa specifice un termen daca agentia de turism organizatoare refuza sa remedieze neconformitatea sau daca este necesara o remediere imediata.

7.7. In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar Agentia a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil, Calatorul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de calatorie fara plata unor penalitati de reziliere si, dupa caz, poate sa ceara reducerea pretului si/sau despagubiri.

7.8 In cazul in care neconformitatea sau sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial pe durata sejurului, Calatorul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, urmand ca in termen de 30 zile calendaristice, Agentia sa comunice Calatorului raspunsul la reclamatie.

In situatia in care Calatorul nu face sesizare pe durata sejurului sau daca depasestei termenul de formulare a sesizarii la intoarcere din calatorie, Agentia este exonerata de orice raspundere.

7.9. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal.

7.10. Calatorul ia act si accepta interdictia de a face publicitate negativa Agentiei si serviciilor prestate de aceasta, fara ca procedura de inregistrare si solutionare a reclamatiilor prevazuta in capitolul VII sa fi fost indeplinita. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul Agentiei sa solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit. 

VIII.  Asigurari

8.1. Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, pentru pachetele de servicii de calatorie si servicii asociate, in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei, la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1, tel. 004021 405 7420, e-mail: office@omniasig.ro. Polita de asigurare seria I Nr. 52637 din data de 01.11.2019 este valabila pana la data de  06.11.2020 si este afisata pe pagina web a agentiei de turism www.non-stoptravel.ro.

Polița de asigurare acopera pachetele de servicii si serviciile asociate. Nu sunt considerate pachete de calatorie si nu sunt acoperite de asigurare impotriva insolventei Agentiei:

- pachetele si serviciile de calatorie asociate care dureaza mai putin de 24 ore, cu exceptia situatiei in care acestea includ cazarea peste noapte;

- pachetele si serviciile de calatorie asociate, achizitionate in temeiul unui acord general pentru organizarea unei calatorii de afaceri, incheiat intre un comerciant si o alta persoana fizica sau juridica actionand din motive legate de activitatea sa comerciala, afacerea, meseria sau profesia sa;

- serviciile de sine statatore;

Asadar, conform legislației europene in vigoare, polița de asigurare nu acopera serviciile de calatorie de sine statatoare (biletul de avion, cazare, biletul de autocar, etc, rezervare individual si separat ) .

8.2. In cazul producerii evenimentului asigurat, Calatorul (Beneficiarul) va solicita Agentiei (Asiguratului), anterior depunerii cererii de despagubire, un document prin care acesta sa ateste faptul ca nu a fost, nu este si nu va fi in masura sa execute obligatiile aferente contractului privind pachetul de servicii de calatorie sau serviciul de calatorie asociat.

In termen de maxim 45 zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Calatorul are obligatia de a transmite Asiguratorului mentionat in Informatiile precontractuale o cerere de despagubire insotita de documente justificative:

a) contractul privind pachetul de servicii de calatorie sau serviciul de calatorie asociat;

b) fotocopiile documentelor de plata aferente contractului (chitante, ordine de plata );

c) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere;

d) documentul prin care Agentia atesta faptul ca nu a fost, nu este si nu va fi in masura sa execute obligatiile aferente contractului;

Despagubirea aferenta fiecarui contract nu poate depasi cuantumul sumelor achitate, precum si contravaloarea cheltuielilor de repatriere.

Despagubirea aferenta va fi platita:

- Calatorilor care justifica dreptul la plata acesteia si care au depus cererile de despagubire in termenul mentionat mai sus.

- in limita sumei asigurate mentionate in polita;

- in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii de catre Asigurator a documentelor justificative, dar nu mai devreme de expirarea termenului de depunere mentionat mai sus.

Despagubirea se plateste Calatorului in moneda in care a fost facuta plata. Orice transformare de curs valutar se va face la cursul de referinta BNR din ziua producerii evenimentului asigurat.

In cazul in care dupa plata despagubirii, Agentia plateste sumele datorate calatorului, acesta are obligatia de a restitui Asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 de zile lucratoare de la data primirii sumelor de la Agentie.

8.3. Facultativ, calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare medicala si/sau storno (pentru situatii de imposibilitate de a mai calatori inainte de inceperea calatoriei), care sa acopere costuri de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces ori pentru bagaje, sau pentru servicii medicale la destinatie. Detalii despre asigurarile facultative pe care le poate incheia Calatorul sunt furnizate acestuia in informatiile precontractuale, iar solicitarea incheierii lor ii revine Calatorului, tinand cont de conditiile de asigurare. 

In cazul in care Calatorul nu solicita in scris, inaintea incheierii contractului, emiterea nici unei asigurari facultative, acestea nu se vor emite, iar Agentia este exonerata de orice raspundere legata de informarea cu privire la asigurarile facultative. 

In cazul in care se solicita incheierea unei asigurari facultative medicale si/sau storno, Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare incheiate prin intermediul sau, deoarece aceasta are rol de intermediar intre Calator si Societatea de asigurari.

IX. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:

a) formular cu informatii standard si informatii precontractuale (in cazul pachetelor de servicii de calatorie sau a serviciilor asociate); 

b) voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, dupa caz;

c) programul turistic, in functie de tipul de pachet achizitionat;

d) cataloage/pliante/oferte/alte inscrisuri ( conditii asigurari, conditii specifice organizatorului, oferta acceptata de catre Calator, etc ) ale Agentiei puse la dispozitia calatorului, in format tiparit sau pe suport electronic;

e) informare plecare (dupa caz) cu datele de contact ale ghizilor / furnizorilor locali.

X. Procedura de soluționare alternativă a litigiilor (”SAL”) 

10.1. Solutionarea alternativa a litigiilor (SAL) reprezinta un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor |i se ofera posibilitatea de solutionare a litigiilor pe care le pot avea cu comerciantii, atunci cand se confrunta cu o problema legata de achizitionarea unui produs sau serviciu.

Astfel, reclamatiile impotriva comerciantilor sunt prezentate voluntar de catre consumatori, urmand a fi solutionate intr-un mod independent, impartial, transparent, rapid si echitabil.

10.2 Directia de solutionare alternativa a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), are competenta sa solutioneze litigii nationale si transfrontaliere izvorate din contractele de vanzari sau din contractele de prestari servicii incheiate cu un comerciant care desfasoara activitati in Romania, in sectoarele de activitate in care ANPC este competenta.

10.3 Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, si legislatia aplicabila pot fi consultate aici: www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal. 

XI. Prelucrearea si protectia datelor cu caracter personal

11.1 Datele cu caracter personal ale Calatorului vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in scopul furnizarii serviciilor de calatorie solicitate, respectiv indeplinirii obligatiilor contractuale si in vederea indeplinirii obligatiilor legale. Calatorul furnizeaza Agentiei datele personale solicitate, este de acord si isi exprima consimtamantul in mod liber si in cunostinta de cauza cu prelucrarea acestora in scopul derularii si monitorizarii prezentului contract de catre Agentie.

De asemenea, Calatorul, declara ca este titular al drepturilor parintesti / imputernicit al acestuia si este de acord cu prelucrarea datelor personale necesare pentru executarea contractului ale copiilor minori sub 16 ani care il insotesc, dupa caz, mentionati in rezervare. 

In acest sens, NON-STOP HOLIDAYS SRL poate prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, data nasterii, varsta copiilor, apartenenta la sindicate, locul de munca, numele companiei (daca este aplicabil), numarul de inregistrare TVA (daca este cazul).

11.2 Calatorul are dreptul de acces si de informare privind datele sale personale si dreptul de a corecta/modifica orice astfel de date, dreptul de opozitie, precum si dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii, portarea (mutarea) sau stergerea acestora. Daca are intrebari sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta poate accesa site-ul www.non-stoptravel.ro sectiunea Politica de confidentialitate si sectiunea GDPR sau se poate adresa Responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal al Agentiei, la adresa de e-mail office@non-stoptravel.ro. 

11.3 Prelucrarea datelor personale de catre Agentie se va face doar prin personalul propriu si accesul este limitat la acele persoane care indeplinesc, gestioneaza si monitorizeaza obligatiile prevazute in prezeniul contract.

11.4 In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale ale Agentiei unele date cu caracter personal ale Calatorului pot fi transferate catre terte persoane fizice/juridice care presteaza serviciile de calatorie contractate, inclusiv in afara Uniunii Europene, dupa caz, situatie in care vor fi luate toate masurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispozitia autoritatilor statului roman indreptatite sa solicite si, respectiv, sa primeasca astfel de informatii.

11.5 Agentia se angajeaza sa adopte masuri de securitate tehnice si organizatorice adecvate pentru a:

a) impiedica orice persoana neautorizata sa aiba acces la sistemele informatice de prelucrare date cu caracter personal proprii, cum ar fi:

- citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare;

- divulgarea, modificarea sau stergerea neautorizata a datelor cu caracter personal stocate;

- utilizarea neautorizata a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date.

b) se asigura ca utilizatorii sai autorizati pot accesa numai datele cu caracter personal la care se refera dreptul lor de acces;

c) inregistra cand si cui au fost comunicate datele cu caracter personal;

d) se asigura ca, in timpul transmiterii de date cu caracter personal si al transportului mediilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau sterse fara autorizare;

e) delimita zonele de acces astfel incat sa nu fie permis accesul persoanelor neautorizate in locatii/incaperi unde sunt prelucrate date cu caracter personal. 

11.6 Datele cu caracter personal vor fi stocate/arhivate pentru o perioada de maximum 5 ani in bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar in situatia in care acest lucru este obligatoriu potrivit unor dispozitii legale.

11.7. Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastra confirmati ca ati citit, ati fost informat corect, complet, ati luat cunostinta de continutul acestui document, il intelegeti pe deplin si sunteti de acord cu  prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. si ale persoanelor pentru care faceti rezervarea de catre Non-Stop Holidays SRL.

XII. Clauze speciale

12.1 Prin achitarea partiala sau totala a facturii aferente serviciilor contractate prin prezentul contract, Calatorul confirma ca a luat la cunostinta de conditiile, drepturile si obligatiile din prezentul contract, cat si conditiile generale de calatorie afisate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe roman (MAE) la adresa https://www.mae.ro/node/1533 si specifice fiecarei tari in parte la pagina web https://www.mae.ro/travel-alerts, unde se gasesc si informatiile privind statele pe teritoriul carora, la data incheierii prezentului contract, este decretata stare de urgenta ori in privinta carora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de calatorie, sub forma de avertismente sau atentionari. Prin urmare, Calatorul intelege sa contracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract fiind informat asupra acestor informatii sau alerte.

12.2 Agentia recomanda instalarea aplicatiilor specifice dezvoltate de MAE pentru informarea la destinatie, cu ajutorul careia turistii pot primi toate alertele de calatorie si oricare alta informatie necesara desfasurarii in siguranta a calatoriei si care se gasesc la https://www.mae.ro/app_cs.  

Agentia recomanda si consultarea site-lui Politiel de Frontiera, dar este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei din cauza unor documente lipsa sau lipsite de valabilitate.

12.3. În cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice avand in componenta servicii de cazare si masa, Agentia este raspunzatoare pentru corectiutudinea rezervarii (perioada, tip de masa, tip de camera, numar de pasageri, clasificare oficiala in conformitate cu standardele locale), dar nu si pentru serviciile oferite la fata locului de catre hotel sau pensiune (calitate masa, curatenie camera, rapiditate check-in etc). Calitatea serviciilor oferite de unitatea de cazare sau masa intra strict in atributiile acestora. In aceasta situatie, calatorul poate depune o plangere scrisa la receptia hotelului, iar obligatiile Agentiei se rezuma la asistenta si consiliere.

12.4. Prin prezentul contract, Calatorul este informat si intelege posibilitatea aparitiei unei situatii de suprarezervare, cauzele acesteia, cat si practicile uzuale in aceste cazuri. Suprarezervarea (overbooking-ul) reprezinta vanzare peste capacitatea de cazare a hotelului sau a unui numar mai mare de bilete de avion decat locurile existente in avion. Aceste situatii sunt determinate strict de activitatea hotelierilor, respectiv a companiei aeriene si responsabilitatea revine acestora. Agentia va interveni activ prin reprezentantul local (unde el exista) sau telefonic din tara pentru a oferi asistenta calatorilor in vederea solutionarii acestor situatii, dar nu este responsabila de aparitia si solutionarea acestor cazuri. 

Daca situatia de suprarezervare apare inaintea datei de plecare, Agentia va propune, pe cat posibil, alternative de aceeasi calitate si in aceeasi marja de pret. Dacă sejurul a început, hotelul este responsabil pentru găsirea unei alternative de aceeaşi calitate sau superioară (standard hotelier). Soluţia, conform cutumelor internaţionale, este redirecţionarea turiştilor la un hotel de cel puţin aceeaşi categorie și/sau cu servicii de cel puțin aceeași categorie sau standarde ca cel rezervat iniţial. Aceste proceduri sunt valabile și pentru situațiile în care hotelul este nou deschis sau renovat și nu își poate onora obligațiile de primire a turiștilor deoarece lucrările de construcție nu au fost finalizate și Agenția nu a fost anunțata în timp util de situația creată. In cazul companiilor aeriene, acestea ofera, in masura posibilitatilor, re-alocarea pasagerilor pe urmatorul zbor cu aceeasi destinatie si/sau compensatii financiare.

12.5. Informatiile si fotografiile prezentate in cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative si au caracter informativ, fara insa a afecta calitatea si cantitatea serviciilor contractate de calator. Camera primita de calator poate sa nu corespunda in toate cazurile cu fotografia din cataloage, oferte speciale, site-uri, materiale publicitare.

12.6. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care calatorul nu va fi despagubit in nici un mod avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat.

12.7. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, daca nu este stipulata altel, trebuie sa fie transmisa in scris, iar o astfel de notificare va fi transmisa prin posta, curier, e-mail (confirmat in scris in toate cazurile).

12.8. Punctul de contact central care faciliteaza cooperarea administrativa si supravegherea agentiilor de turism stabilite pe teritoriul Romaniei este: Ministerul Turismului, Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Poarta C / Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93; Web: http://turism.gov.ro, E-mail: registratura@mturism.ro.

XIII. Dispozitii finale

13.1. Calatorul declara ca accepta oferta Agentiei, asa cum a fost prezentata, aceasta urmand sa faca parte integranta din prezentul contract.

13.2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de serviciii de calatorie si servicile de calatorie asociate. 

Prevederile OG2/2018 nu se aplica serviciilor de calatorie de sine statatoare (serviciu unic). 

13.3. Calatorul declara ca Agentia de turism l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu oferta Agentiei de turism.

13.4. Calatorul declara ca Agentia l-a informat in prealabil cu privire la situatia generala a tarii de destinatie, iar calatorul si-a asumat raspunderea de a verifica alertele de calatorie la www.mae.ro/travel-alerts.  

13.5. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, partile confirmand, prin semnatura sau acceptarea conditiilor prezentului contract, faptul ca au primit un exemplar al contractului. 

13.6. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila, in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente de la sediul Agentiei. .

13.7. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.